Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wangari Maathal, Nobel premiitino de Paco en 2004, forpasis

Oktobro 6, 2011

Forpasis WANGARI MAATHAI, nobel premiitino de Paco en 2004..

D-rino Wangari Muta Maathai naskiĝis la 1-an de aprilo 1940 en Nyeri, mortis la 25-an de septembro 2011 en Nairobi) estis kenja media kaj politika aktivulino. En 2004 ŝi estis la unua virino el Afriko, al kiu oni donis la Nobel-Premion pri Paco pro ŝia kontribuo al pli bona medio, demokratio kaj paco. Ŝi estis ankaŭ la unua virino de la meza kaj orienta Afriko kiu doktoriĝis en  universitato en Afriko. En  2003 ŝi fondis kenjan verdan partion.

Eĉ se amaskomunikiloj preskaŭ nenion informis pri ŝi, indas rememorigi sian imitindan vivon kaj agadon

Vere notinda sia agado, kiu tute sola komencis, kaj dum ŝia vivo : ŝi plantis kaj plantigis 40 milionojn da arboj en Kenio,

tiel havigante fruktojn al iliaj familioj, foliojn al la bestoj, ligno

por kuirado, kaj pagatan laboron por 150 000 virinoj kaj okazon por 250 000 bonvolemuloj esti utilaj por la lando…

Dum pli ol 30 jaroj, ŝi agis nur neporforte por ŝirmi kaj planti la

arbojn, profitante el tiuj agadoj por konsciigi (ĉefe la virinojn), ke

alia vivo eblas; per organizado kaj per kolektivaj agadoj, ŝi multe

kontribuis al anstataŭigo de la diktatoro Arab Moï per komenco de

demokratio.

Batita, malliberigita, persekutita, minacita je murdo, ktp, rifuzante la

spiriton de klano, tiel ofta en Afriko, ŝi neniam lasis sin impresiĝi,

nek pro minacoj, nek pro reprezajloj, nek pro fiaskoj, kaj ŝi ĉiam

senlace persistis por la bono de ĉiuj .

Kia granda ekzemplo por ĉiuj, viroj kaj virinoj, ankaŭ en niaj landoj kie la forestoj malaperadas pro la freneca kapitalisma detruema monavideco.

Franca grupo de esperantistoj intencas kunorganizi agadon en ŝia memoro por daŭrigi en ĉiuj landoj tian entreprenon de rearbarigo, por la bono de la homaro kaj Patrino Tero en sia biodiverceco.

Kontaktu: EMILE MAS  < espergala@wanadoo.fr >

Advertisements

Mza-Esperanto-centro

Oktobro 5, 2011

informoj kaj helpiloj por la instruado kaj disvastigo de la internacia lingvo Esperanto, aldone komentarioj pri la nuna monda situacio.
Du aŭ trilingva laŭ bezono.

La cent potentulinoj de la mondo, laŭ Forbes.

Aŭgusto 28, 2008

Internacia usona Revuo « Forbes » ĵus publikigis ĝian rangon de la plej potentaj virinoj de la mondo.

Estas jara afero de la revuo, kiu en la nova erao de la inoj, aperas pli kaj pli interesa.

Oni elektas ilin pro la ĉeesto en amasmedioj kaj profesiaj aŭ ekonomiaj sukcesoj.

Jen: preskaŭ 50% de la elektitaj estas usonaj. La unua tamen estas Angela Merkel, germana kancelierino, la sepa Condoleezza Rice kaj la dektria la argentina prezidentino Kristina Kirchner.

Tio estas vera novaĵo, ĉar antaŭe nur Michelle Bachelet, prezidentino de Ĉilio ĉeestis inter la elektitaj. Nun ŝi estas la dudekvina kaj eĉ Hillary Clinton malsupreniris je la dudekoka loko.

Kristina, estas demokrate elektita en ŝia lando por la plimulto, tamen ekde la komenco estas tre forte atakita de la dekstrularo, ĝia ĵurnalaro, kaj la nova riĉula entreprenistaro de la “sojo- produktado”.

Tamen, laŭ Forbes, ŝi, nomita “reĝino Kristina” estas tre batalema kaj forta virino, nur komparebla al la fama Eva Peron.-

 

Saluton, Mondcivitanoj!

Aŭgusto 21, 2008

Saluton, karaj Samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio kiu kunvenas ĉi tie en “WordPress“! Mi ĝoje adaptas la vortojn de nia Iniciinto en sia parolado en la “Unua Universala Kongreso”… Ni estas ĉitie en la nomo de granda ideo kiu ĉiujn nin ligas: la revo de komuna neŭtrala internacia lingvo. Ĝi ne plu estas projekto sed realo efektivigita.

Danke al Interreto, eblas al ni unua foje en la homa historio ĉeesti kune en “utopio”: la ciberspaco, en la sama momento kaj por ĉiam.

Esperanto-lingvo kaj la teknologio helpas nin malfermi nian menson, kaj finfine ni komencas atingi la nivelon de la “planeda konscio”…

Kaj  ke ni komencas kompreni ke ni estas  “unu homaro” sur “unu planeteto” en la senlima kaj senfina kosmo.

Do ni bezonas pacon, solidarecon, interkunfratiĝon, egalecon kaj interkompreniĝon…!

Ĉu komencos iam reago videbla en la homaro?

…….

“La verdan standardon tre alte ni tenos… kaj amo kaj vero ekregos sur tero!”!

…Do forte ni staru… por nia sankta afero!”

Ĝis !